Het mediationproces kent een aantal stappen:

Kennismaking

Om na te gaan of mediation een bijdrage kan leveren aan een goede oplossing, starten we eerste met een kosteloze telefonische kennismaking. Tijdens dit contact analyseert de mediator of mediation wel het beste instrument is én kunnen we kort kennismaken. Zijn alle partijen akkoord met de inschakeling van een MKB Mediator, dan worden de afspraken vastgelegd. Aansluitend wordt  een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Mediationgesprek(ken)

Tijdens de kennismaking wordt tevens geanalyseerd of partijen er klaar voor zijn om direct gezamenlijk aan tafel te gaan (dit geniet de voorkeur) of dat er eerst een pendelmediation plaats moet vinden. Tijdens een pendelmediation hebben partijen contact met elkaar via de mediator, voordat ze gezamenlijk aan tafel gaan.

Tijdens het eerste contact worden de procesafspraken en uitgangspunten met elkaar doorgenomen. De meest essentiële is dat mediation geheel vrijwillig en vrijblijvend is; iedere partij staat het dus vrij om de gesprekken op elk moment te beëindigen. Ook de vertrouwelijkheid/geheimhouding van wat tijdens de mediation wordt besproken, maakt hier onderdeel vanuit.

Tijdens het eerste gesprek zullen partijen de mogelijkheid krijgen om hun eigen verhaal te doen, waarop de ander mag reageren. Gaande het gesprek zal de mediator partijen begeleiden vanuit hun emoties en standpunten richting gezamenlijke belangen, om tenslotte te werken aan een toekomstbestendige oplossing. Dit klinkt makkelijk óf zelf heel ver weg; het is intensief traject waarin hard gewerkt moet worden.

Gebrek aan wil of creativiteit is feitelijk het enige dat een goede oplossing in de weg staat.

Afronding

Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken en de afspraken die partijen hierover maken, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst en/of worden de stappen vastgesteld om het probleem definitief op te lossen.